SensitiveLIFE

Lyt til dig selv - online kursus


Genskab din indre ro og balance og opbyg tilliden til det, du mærker.
Der er løbende tilmelding og deltagelse til dette kursus - du har adgang så snart du har tilmeldt dig.

Vi lever i en verden, hvor der er så mange krav og forventninger til os. Og meget ofte, så stræber vi så meget efter at efterleve dem, at vi helt glemmer at lytte til os selv.

Og som sensitiv, så mærker vi disse forventninger og krav endnu stærkere og mere insisterende end andre, og fordi vi føler så meget, som vi gør, så kan vi finde os selv stræbe efter at "passe ind", være som de andre eller prøve at blive "rigtig", i forsøget på at lukke af for eller kontrollere alle de følelser og tanker, der er så stor en del af vores hverdag.

Kurset her handler om at lytte til dig selv, og opbygge tilliden til det, du mærker. Om at finde din indre ro og balance, samt forstå hvorfor du mærker så meget. Du får en forståelse for hvordan du ser på dig selv, og hvordan den verden du lever i, påvirker dig.
Og så bliver du bevidst om hvad en kreativ aftale med dig selv kan gøre for at skabe nyttige strukturer og rutiner i din hverdag, så du kan holde balancen og den indre ro - også når følelser og tanker fylder meget.

Emnerne i kurset her, sætter fokus på, og giver dig værdifuld viden om, hvordan du som sensitiv:
  • skaber mere rum og plads for din indre ro.
  • træner din evne til at spotte vaner, der kan trigge dine følelser og spænde ben for dig i hverdagen.
  • kan blive bedre til at skifte fokus i dit tankemønster, så du skaber tillid (frem for afstand) til det du mærker.
  • med en (eller flere) kreative aftaler med dig selv, kan skabe rutiner og strukturer, der giver din underbevidsthed rum og plads til at bearbejde alle de indtryk og oplevelser, du møder i løbet af en dag.

Du er ikke forkert!Du er ikke forkert!

Kurset er et onlinekursus, og indeholder 4 emner:

1) Din ”alene-tid” – Som sensitiv er du sikkert allerede rigtig god til at være alene med dig selv. Det er her du tager en pause fra alle de ydre stimuli, og hvor du finder ro. Men ofte kan vi blive så optaget af at "tage en pause" at vi helt glemmer at lytte til, hvad det er, vores krop fortæller os.
I dette emne sættes der fokus på aktivt at lytte til dig selv. Virkelig at blive opmærksom på, hvad det er, der foregår i dig, og hvad dit egentlige behov er for at skabe indre ro og balance.

2) Dine vaner – Her har vi fokus på både de åbenlyse og de skjulte vaner. Dit ego spiller en stor rolle i dit liv. Den elsker det velkendte og hader forandringer, og den vil derfor af al magt forsøge at holde dig fast i de vaner du har.
I dette emne sættes der fokus på hvilke vaner du har, hvilken betydning de har for dig, hvordan du spotter dem, og hvordan de kan trigge dine følelsesudbrud og dermed spænde ben for dig i hverdagen.

3) Dit tankemønster – forstå hvad et negativt tankemønster gør ved dig, og hvorfor det er så vigtigt at træne dig selv til at se på dine muligheder frem for dine begrænsninger.
Når du begynder at blive opmærksom på det billede du skaber af dig selv i den virkelighed du befinder dig i, så skaber du mulighed for at slippe forventningen om at du skal være mere robust, tage dig sammen, eller knokle og kæmpe mere.
Sammen med bevidstheden om dine behov og de vaner, du har, så bliver du bedre i stand til at kende dine egne grænser og ved hvad du har brug for så du ikke "forlader dig selv" eller brænder ud.
Du skaber dermed grundlaget for din indre tillidsfulde base.

4) Din kreative aftale - Når vi beskæftiger os med noget, som har vores interesse, så sker der ofte det at vi bliver så optaget, at vi pludselig opdager at klokken er mange eller at der er gået 2 timer uden vi har opdaget det. Med din egen kreative aftale, så skaber du strukturer og rutiner, som giver din underbevidsthed plads og ro til at behandle alle de indtryk, du har fået igennem den seneste tid.


Det får du:
  • Introduktionsvideo samt udførlig video-forklaring til hvert emne.
  • Korte og overskuelige øvelser til hvert emne, som gennemføres når det passer dig.
  • 1:1 samtale på 30 min, hvor du har mulighed for at stille skarpt på det, du har brug for og mærker er vigtigt, når du arbejder med øvelserne (samtalen foregår over telefon eller via Zoom - det er op til dig).
  • Adgang til lukket facebook gruppe, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til emnerne og øvelserne, samt få sparring, hvis du møder udfordringer undervejs.

Struktur
Lige så snart du har investeret, så får du adgang til din egen side, hvor introvideo, video-forklaringer samt øvelser ligger, så du kan gå i gang med det samme.
Du får også link til den lukkede facebook gruppe (du skal lige anmode om at blive medlem, men så lukker jeg dig også ind med det samme).
Tiden til vores 1:1 samtale (30 min) over telefon eller Zoom aftales, når du har været igennem første emne. Her vender vi specifikt dig og din situation, hvad du oplever, når du arbejder med øvelserne, samt hvad dit næste skridt er.

Tag et emne ad gangen. Lav opgaverne og giv dig selv tid til at integrere dem.
Når du er igennem vil du opdage, at du har en ny tilgang til dig selv og det du mærker.


Din investering for dette online-kursus er 995,-

     


For en sensitiv kan følelser opleves som en tsunami, der truer med at vælte os omkuld, give os dårlig samvittighed eller trigger vores aggressivitet og frustration. Og vi kompenserer ved enten at forsøge at kontrollere os ud af det (fortælle os selv historien om at vi er forkerte, fordi vi føler så meget og det må vi lære at ændre på), eller ved simpelthen at forsøge at lukke af for det, vi mærker (sætte snærende rammer for os selv, så vi ikke har plads og tid til at mærke så meget).

Vi kan bruge meget af vores energi på, at vi skal lære at være mere udholdende, at kæmpe og knokle mere, og at tage os sammen. Resultatet er, at vi langsomt men sikkert svigter os selv, og vi mister tilliden til os selv.

Men faktisk har vi ikke brug for at kæmpe mere eller forsøge at lukke af for det, vi mærker og føler. Vi skal ikke lære at lukke ned for os selv og blive mere robust og mere forandringsparat. Vi har brug for at finde balancen og styrken i alt det, vi føler og mærker. At finde fred i at være i verden som den vi er, og have tillid til, at vi ikke er forkerte, fordi vi føler så meget!

Som sensitive har vi særligt brug for en indre stærk base, som har rod i vores mentale ro og balance, samt en tillid til, at det vi mærker, det er rigtigt for os.
Og for at kunne begynde at opbygge en indre stærk base, så er vi nødt til at starte med at lære, at lytte bedre til os selv.

Når vi lytter til os selv, så mærker vi os selv bedre. Vi åbner op for, at vi kan se, høre og mærke vores behov, og vi bliver bedre til at sætte ord på det der fylder hos os.

Med den opmærksomhed på og viden om os selv, så bliver det nemmere for os at kunne sætte grænser – både overfor os selv og for vores omverden. Grænser som først og fremmest hjælper os, så vi ikke ”sælger ud” af os selv eller går for meget på kompromis med os selv. Men også sørger for, at vi ikke gør os selv til ofre for vores følsomhed, og dermed kan bevare vores selvrespekt.


Dette online-kursus dækker første modul i forløbet "SensitiveL I F E - 1:1 mentorforløb".
Du kan sagtens tage dette kursus som et selvstændigt kursus uden at gå videre med resten af forløbene i SensitiveL I F E. Vælger du at gå videre, så vil du altid få rabat svarende til din investering i dette kursus.

CVR: 40613927 | trine@sensitivelife.dk | Tlf: 26296702
Privatlivspolitik   Forretningsbetingelser