SensitiveLIFE

L I F E står for Loyalty, Innocence, Faith og Energy, og repræsenterer hver især én af de 4 grundpiller,
som SensitiveL I F E bygger på.

SensitiveL I F E er udviklet på baggrund af erfaringer fra klienter og Trines personlige erfaringer igennem 20 år som sensitiv i arbejdslivet. Metoden handler om at omfavne følsomheden og bruge den som en styrke - frem for at se den som en svaghed.

Resultatet er, at du bygger en tillidsfuld indre base, som styrker og støtter dig i at kunne forstå og omfavne din følsomhed, og bruge den som en styrke til at kunne sige fra og sætte sunde grænser - med respekt for dig selv og din omverden. Og samtidig siger du også farvel til den indre skam og følelsen af dom fra omverden over at være den du er.

De 4 grundpiller i SensitiveL I F E lærer dig at opbygge tilliden til det, du mærker, og reagere konstruktivt på det, følge din intution, sige fra og sætte sunde grænser, samt hvordan du giver maksimalt til andre af det du kan, uden at dræne dig selv.

Der er 4 grundpiller i SensitiveL I F E:
SensitiveL I F E

L oyalty
For at vi kan være med de krav, forventninger og normer, der omgiver os, så er vi som sensitive nødt til at finde den indre ro, den indre balance samt genoprette tilliden til os selv. Har vi konstant vores fokus rettet udad i bestræbelserne på, at efterleve krav, forventninger og normer, så kommer vi ud af balance med os selv. Og når vi er ude af balance, så har vi svært ved at mærke vores egne behov. Vi ender med at svigte os selv, og mister dermed tilliden til os selv.

Vi skal derfor lærer at lytte til os selv og opbygge tilliden til det, vi mærker.

I nnocence
Et af de sensitive talenter er kreativitet. Kreativitet forstået som en evne til at sammenholde mange forskellige evner, og skabe ud fra fantasier.

Og kreativitet, nysgerrighed og fantasi er et af de værktøjer, vi som sensitive har brug for i vores liv. Det lukker op for vores rige indre verden, hvor vores passion, drømme og ønsker gemmer sig, og hvor vi kan finde nyttige rutiner og frirum, som kan skabe ro og balance i vores indre. Disse rutiner kan hjælpe os til at møde hverdagen og de situationer vi ofte havner i, som truer os med at blæse os omkuld følelsesmæssigt.

F aith
Når vi begynder at bevæge os ud af vores komfort zoner, så bliver vi meget naturligt bange. Vores ego hader forandringer og vil af al magt forsøge at holde os fast i de vaner og rutiner, vi er vant til. Også selvom disse vaner betyder, at vi bliver ved med at tro, at vi ikke er robuste nok, at vi skal knokle eller kæmpe mere, eller at vi skal tage os mere sammen.

Vi har derfor brug for at vende frygten til vores fordel, og bruge den til at styrke vores mod, så vi kan træde frem i lyset og omfavne vores følsomhed.

E nergy
Når vi begynder at slippe de følelser, som har truet med at trigge vores vrede, frustration og gråd, så frigives en masse indestængt energi. Energi, som vi tidligere har brugt på at holde os selv og vores følsomhed tilbage fra verden.

Vi har derfor brug for at bruge denne energi til at fortsætte med at holde fast i os selv. Holde fast i de rutiner og strukturer, vi har brug for, så vi kan fortsætte med at forstærke vores indre base, og holde balancen og styrken - også selvom livet sker.

----

Er jeg sensitiv?

Hvis du kan genkende dig selv i det jeg har skrevet her på sitet, så er du sandsynligvis sensitiv. I mange år levede jeg uden at vide at det var det jeg var. Fornemmelserne af at jeg "oplevede mere" i forskellige situationer end mine venner og kolleger gjorde, dem havde jeg og var meget bevidst om dem. Men fordi jeg ikke blev mødt i det eller ikke kunne spejle mig i andre, der havde det på samme måde, så prøvede jeg meget længe at pakke det hele væk og blive mere som de andre.

Det var først i en sen alder at jeg faldt over udtrykket "særligt sensitiv", og der faldt brikkerne på plads.
For mig var det som at "komme hjem". Jeg blev for første gang mødt og spejlet i, at jeg ikke var alene om, at have det som jeg har det. Og vigtigst af alt - jeg holdt op med at slå mig selv for at føle så meget.

Nogen har det svært med at få et "mærkat" sat på sig. Som om det så kun er dét, de kan være. Sådan ser jeg det ikke! For mig er der ikke noget ønske om at bruge min følsomhed som en undskyldning i mit liv.

For mig handler bevidstheden og omfavnelsen af det at være sensitiv udelukkende om, at have en forståelse for hvem jeg er, og hvorfor jeg reagerer, som jeg gør. Sådan ønsker jeg også for dig, at du ser på dig selv og din følsomhed.

Hvad betyder det at være sensitiv?

At være sensitiv betyder bl.a. at man har virkelig god kontakt til sine følelser og psykiske sanser.
Der er et meget stærkt bånd imellem det man føler og det man oplever, og når der er det, så oplever de fleste sensitive også at de er vældigt udsatte.

Meget sandsynligt er det sådan, at sensitive allerede meget tidligt i livet har oplevet at blive gjort forkert for den de er, og det de kan. De har oplevet at blive lammet af udefrakommende påvirkning, at blive ignoreret eller at have mødt mistro for det, de sagde eller gjorde. De har oplevet at have det svært med en forandring, mens alle omkring dem har været ok, og på baggrund af det, pakket deres følelser væk og tilpasset sig omstændighederne.

Fordi sensitive er mere "bløde" og fokuserer på empatien i samarbejdet med kollegerne på arbejdspladsen, så er der også en tendens til, at de bliver betragtet som "svage", mindre hårdføre og mere stille end flertallet. De deltager sjældent godvilligt i kapløbet om at få en højere og mere ledende stilling i virksomheden, hvis ikke de kan se en højere mening med det.

Sensitive har en oprigtig trang til at skabe sammenhæng og mening i det de laver. Fordi de mærker enhver smerte de ser, så vil de så gerne fremhæve det glemte (det oversete) og prøve at redde dem, som er kommet i klemme i den nuværende løsning.

Sensitive oplever ofte at de er nødt til at lukke ned for deres følsomhed, kæmpe mere, tage sig mere sammen eller "være en anden" end den de i virkeligheden er. De oplever ofte, at de bliver bedt om at sige noget mere, vise sig mere frem, eller holde op med at være så følsomme. Simpelthen fordi det at være sensitiv, ikke er bredt anerkendt eller forstået.

Når en sensitiv prøver at skjule sin følsomhed - når forestillingsevnen, intuitionen og empatien bliver tilsidesat - for at passe ind, så mister vi muligheden for at skabe helstøbte og gennemtænkte løsninger.

At være sensitiv er ikke noget du kan ændre på. Det er en del af dit DNA. Derfor er du heller ikke "forkert", for sart, for følsom, eller mindre robust end alle andre.

Du er blot sensitiv, og det er der en kæmpe styrke i!

----

Er der skrevet bøger om sensitive?

I høj grad! Og mange endda. 🙂
Et eksempel er Elaine Aron. Hun er en amerikansk psykolog og pioner, der siden 1991 har forsket i det sensitive personlighedstræk.
Hun har bl.a. skrevet bogen "Særligt sensitive mennesker", hvor hun giver en virkelig god beskrivelse af "sådan nogen som os".
I bogen beskriver hun, at sensitive har et såkaldt udvidet nervesystem - et nervesystem, der er ekstra modtageligt for indre og ydre påvirkninger. Og disse påvirkninger bearbejdes dybere og mere nuanceret end hos de fleste mennesker.

----

Hvis du godt vil være sikker på, at jeg kan hjælpe dig med den udfordring du står med, så kan du altid skrive en mail til mig (trine@sensitivelife.dk) med de spørgsmål, du måtte have. Eller du kan få en 30 min gratis afklarende samtale med mig. Kontakt mig ved at udfylde formularen her, og så finder vi en tid der passer. :)

CVR: 40613927 | trine@sensitivelife.dk | Tlf: 26296702
Privatlivspolitik   Forretningsbetingelser