SensitiveLIFE

1:1 mentorforløb - SensitiveL I F E


Personligt 1:1 mentorforløb til dig, som er sensitiv og vil lære, hvordan du opbygger en stærk indre base ud fra dine sande værdier og styrker, så du kan tage styringen tilbage, føle dig fri til at være dig og navigere tillidsfuldt og selvsikkert i dit arbejdsliv (og privatliv) – uden at føle dig forkert, tage dig sammen eller undskylde dig selv.Kan du nikke genkendende til dette:

 1. Du føler dig ikke rigtig glad – hverken derhjemme eller på arbejdet. Du har en følelse af at være nærmest konstant drænet for energi. Det er som om den ene dag tager den anden, og pludselig er der gået en uge, en måned, et år mere...

 2. Du har svært ved at sig nej – til andre end dig selv. Du har travlt med at være der for andre, mens du sjældent gør noget godt for dig selv. Når du endelig gør det, får du som regel dårlig samvittighed.

 3. Du ved godt, at du tager for meget på dine skuldre, men du ønsker ikke at være til besvær – eller at andre skal tænke, at du er svag.

 4. Du bebrejder ofte dig selv (når ingen hører det), at du ikke kan klare mere end du kan, og du får nemt dårlig samvittighed, når dit manglende overskud tvinger dig til at sige nej til en opgave eller et arrangement.
1til1forlob


Så kan du måske også spejle dig her:

 1. Selvom du føler skyld og utilstrækkelighed, er du også TRÆT af at skamme dig over dine stærke følelser. Du er træt af at gemme dig væk og undskylde dig selv og de reaktioner, som indimellem bryder igennem forsvarsværket. Træt af, at du ikke bare kan være dig.

 2. Du er træt af at nøjes, indordne dig og sige ”pyt”. Træt af at føle, at du står på gyngende grund uden at ane, hvorfor du konstant bliver i tvivl om, hvad det er, du tror på eller har lyst til.
  Fornemmelsen af at ”overleve” arbejdet frem til pensionen bliver større og større – og mere og mere skræmmende.

 3. Du mærker en trang til at gøre noget andet, end du plejer, men synes omvendt også at du har været ”anderledes” hele dit liv. Du mærker med andre ord både en tiltrækning og en afsky for hele tiden, at ville noget andet end det, som alle andre gør.

 4. Du forsøger at acceptere vilkårene og passe ind, men kan mærke hvor meget din krop reagerer fysisk (svimmelhed, kvalme, hovedpine etc.), når du rammer situationer, hvor du virkelig skal gå på kompromis med de følelser, du mærker.

 5. Og så er du træt af at føle uro, ubalance, frustration og føle dig ufri, bundet og utilstrækkelig.
  Du har ikke længere lyst til at finde dig i kommentarer som:

  • Det må du bare lære at acceptere!
  • Det kan man jo ikke ændre på!
  • Det kan man jo ikke tillade sig at sige!

  Heller ikke når de kommer fra dig selv.
  1til1forlob


1til1forlob


Der findes en anden vej...
...end at ”overleve” arbejdsmarkedet frem til pensionen:

At kunne sætte sunde grænser, eje dit eget værd og handle ud fra dine indre værdier som sensitiv, er noget du kan lære at mestre.

Du lærer hvorfor du har det som du har det, og hvorfor du ofte føler, at din følsomhed får dig til at virke svag, mindre robust eller forkert i forhold til dine kolleger, dine venner og din familie. Hvorfor du føler du skal tage dig mere sammen, være mere udholdende og mere forandringsparat, og hvorfor du også har følelsen af, at du aldrig rigtig lykkedes med at gøre lige netop det.

Styrken ligger i at forstå og lytte til den følsomhed, du rummer. Den følsomhed, der lige nu opleves som en klods om benet og som mere og mere insisterende puster til din stålsatte beslutning om at være mere robust.

Når du lærer, hvordan du lytter – og opbygger tillid – til det du mærker, så træder du ud af dit følelseskaos.

Du finder ro – ikke kun i hovedet og i din krop, men også i at være den, du er.

Ved at lære din sensitive sjæl at kende, begynder du at forstå dig selv og dine behov. Du forstår hvorfor du har det som du har det, og hvordan du lettere kan navigere i dine følelser – uden alt for store udsving på følelsesskalaen.


Du rummer kraftfulde og værdifulde evner, som – belyst og brugt rigtigt – vil kunne vende din egen opfattelse fra usikkerhed, ubalance og utilstrækkelighed, til et liv hvor du:

 • LEVER hver dag - frem for at overleve frem til pensionen.
 • MÆRKER glæden, taknemmeligheden og lykken over at være dig helt ind i sjælen.
 • OPLEVER, at det du bruger tid på, det giver mening, og giver dig følelsen af at deltage i livet, frem for blot ”følge med” fra sidelinjen.
Alt sammen parametre, som fodrer dit selvværd, din ro og balance - og ikke mindst din arbejdsglæde.
Du behøver ikke at ”fixe” dig selv for andres skyld. Du er præcis, som du skal være.


Det lærer du:
På forløbet lærer du at forstå og omfavne den følsomhed, du rummer. Den følsomhed, som du måske bruger meget tid og energi på at holde skjult for din omverden.

Du vil forstå:

 • hvorfor du har det, som du har det, og hvorfor du ofte føler, at din følsomhed får dig til at virke svag, mindre robust eller forkert i forhold til dine kolleger, dine venner og din familie.
 • hvorfor du føler, at du skal tage dig mere sammen, være mere udholdende og mere forandringsparat, og hvorfor du også har følelsen af, at du aldrig rigtig lykkedes med at gøre lige netop det.
 • hvordan du vælger dig selv til i dit arbejdsliv – respektfuldt og balanceret – uden at det går ud over andre.
 • hvordan du kan blive mere til stede i dit liv – frem for at se på det fra sidelinjen.
 • hvordan du mærker stolthed, glæde og lykke – både over det du har opnået indtil nu, og udsigterne for fremtiden.
1til1forlob

Forløbet strækker sig over 4 måneder, og her lærer du at:

 • lytte til dig selv og skabe tillid til det, du mærker.
 • skabe kontakt til din rige indre verden og bruge den som fundament til at skabe indre ro og balance.
 • omfavne frygten og stole på dig selv.
 • bruge din energi rigtigt, så du kan sige fra, sætte sunde grænser og bruge din følsomhed som en styrke, frem for en svaghed.

Du får 5 onlinemoduler, som trin for trin lærer dig, at opbygge tilliden til det, du mærker og reagere konstruktivt på det, følge din intution, sige fra og sætte sunde grænser samt hvordan, du giver maksimalt til andre, af det du kan og står for, uden at dræne dig selv, føle dig forkert, for svag eller for meget.

Resultatet af forløbet er at opbygge en tillidsfuld og stærk indre base i dig, som bygger på dine sande personlige værdier og styrker. En base, som giver dig et indre solidt fundament at stå på, og en følelse af at være i balance med dig selv og fri til at være dig.1til1forlob

Når følelser føles som en tsunami, der truer med at vælte os omkuld, give os dårlig samvittighed eller trigger vores vrede, frustration eller gråd, så kompenserer vi ved at prøve at lukke endnu mere af for det, vi mærker. Vi fokuserer på, at vi skal lære at være mere udholdende, at kæmpe og knokle mere og at tage os sammen. Det bringer os ud af balance med os selv, og vi ender med at svigte os selv, og mister dermed tilliden til os selv.

På dette modul lærer du at lytte til dig selv, finde balancen og opbygge tillid til det, du mærker - frem for at kæmpe mere eller forsøge at lukke af for det. Du opbygger en indre stærk base, som har rod i din mentale ro og balance, samt en tillid til, at det, du mærker, det er rigtigt for dig, og noget du skal lytte til.


1til1forlob

Et værktøj, vi som særligt sensitive har brug for i en corporate verden, er kontakten til vores indre rige verden. Her gemmer sig vores passion, drømme og ønsker for os selv. Det er også i denne verden, at vi kan finde nyttige rutiner og frirum, som kan skabe ro og balance i vores indre. Rutiner, som kan hjælpe os til at møde hverdagen og de situationer, vi ofte havner i, og som truer os med at blæse os omkuld følelsesmæssigt.

I dette step har vi altså fokus på at åbne døren ind til denne rige indre verden. En verden fyldt med kreativitet, nysgerrighed og fantasi - og hvor stort set alt er muligt!


1til1forlob

I dette modul kigger vi nærmere på den universelle "rigtig-og-forkert"-opfattelse – og endnu mere vigtigt – hvad der for dig er rigtigt og forkert.

Som særligt sensitive, mærker vi som bekendt meget mere end flertallet gør. Og har vi i lang tid følt os forkerte eller anderledes i selskab med andre, har vi ofte lært at tilpasse os flertallet og dermed kvæle vores egen indre stemme.

Hvis ikke vi ved, hvor vi selv står og kan hvile i at mene det, der giver mening for os, vil vi finde os selv pendle mellem flere lejre uden rigtig at føle os hjemme i nogen af dem.


1til1forlob

Når vi som sensitive har brug for at kunne have tillid til os selv, og stole på os selv igen, så vi kan træde frem i verden med alt vi er. Så har vi brug for vores mod.

Som sensitive, så kan betegnelsen af det at være modig ofte være forbundet med noget andre gør, som vi ikke selv tør gøre. Måske oven i købet noget, som vi egentlig godt kunne tænke os, men altså ikke tør, eller tror vi har evnerne til.

I dette modul har vi altså fokus på dit mod og dine styrker. Vi arbejder med at gøre dig bevidst om dine værdier, og dine talenter. Og du lærer hvordan du kan bruge det som en umådelig superkraft, så du tillidsfuldt kan træde frem i lyset med alt du er.


1til1forlob

Når vi begynder at slippe de følelser, som har truet med at trigge vores vrede, frustration og gråd, frigives en masse indestængt energi. Energi, som vi tidligere har brugt på at holde os selv og vores følsomhed tilbage fra verden. Den energi kan du bruge til at holde fast i de rutiner og strukturer, som du har lært her på forløbet. Rutiner og strukturer, som fortsætter med at forstærke din indre base, så du kan holde balancen og styrken - også selvom livet sker.

I dette sidste modul har vi fokus på, hvordan du kan sætte mål for dig selv, hvilke handlinger, der skal til, for at du ikke bliver overvældet eller fortabt, inden du overhovdet er kommet i gang - og hvordan du finder accept i, at planer og mål er noget vi justerer, i takt med at vi bliver klogere.


Hvem er jeg?

Jeg hedder Trine Henriksen.

Som NLP coach og intuitiv vejleder hjælper jeg dig, som er sensitiv med at opbygge et stærkt indre fundament, så du kan navigere tillidsfuldt og selvsikkert i dit arbejdsliv (og privatliv) – uden konstant at føle dig forkert, tage dig sammen eller undskylde dig selv.

Min mission er at vende den indre skyld og skam, som mange sensitive lever med, til en indre styrke.

En styrke, der har rod i det personlige lederskab.

Jeg har selv levet størstedelen af mit liv som ubevidst sensitiv.

Det var først da jeg nærmede mig en alder af 40 år, at jeg opdagede, hvad jeg var.
1til1forlob

Som (ubevidst) sensitiv følte jeg mig ofte forkert eller anderledes når forandringer ramte. Organisationstilpasninger, nye arbejdsgange eller simple rokader kunne sætte kaskader af følelser og tanker i gang.

Jeg følte ofte skyld eller skam, når jeg blev følelsesmæssigt påvirket af forandringer eller tilpasninger i de organisationer, jeg var en del af. Jeg havde følelsen af, at omverdenen dømte mig for at være hende, der ikke kunne tåle særlig meget - og indeni dømte jeg mig selv endnu hårdere for det.

Jeg blev ved med at tro på, at jeg var den, der skulle tilpasse mig omgivelserne. Det var mig, der var mere sart end de fleste. Mig, der var mindre robust og meget mere følsom end alle andre. Og netop derfor følte jeg, at jeg skulle kæmpe mere, tage mig mere sammen, lære at være mere udholdende eller have en hårdere ydre skal.

Det lykkedes bare aldrig for mig.

Opdagelsen af og forståelsen for den jeg er, har været en game changer.

Ikke blot har jeg nu fået en forklaring på, hvorfor jeg har følt jeg var forkert og havde svært ved at være som de andre.

Jeg har også forstået, hvordan jeg kan bruge den kæmpe gave, der ligger i det, at være sensitiv.

Vi som sensitive besidder modet og styrken til at skabe det liv, vi ønsker os.

Også selvom forventninger, uskrevne regler, normer og krav fra vores omverden godt kan true med at vælte os omkuld, og få os til at tro, at vi overhovedet ikke besidder skyggen af hverken mod eller styrke til at vise verden, hvem vi er.

Jeg ved, at vi kan skabe et liv, hvor vi omfavner og anerkender vores følsomhed, som en styrke frem for en svaghed.

Et liv, hvor vi tager ansvar for os selv ved at sige fra, sætte sunde grænser, og handler ud fra de værdier, vi kan mærke er rigtige.


1til1forlob


Sådan foregår det:

Forløbet strækker sig over ca. 4 måneder – da ikke to mennesker er ens, så er det lille ord ”ca” puttet ind.
Jeg slipper dig naturligvis ikke midt i din proces og din udvikling, når der er gået sharp 4 måneder.

 • 5 online undervisningsmoduler – som indeholder workbooks med øvelser og en grundig introduktion til alle øvelser.
 • 1:1 mentoring og guidance (6 x sessioner af 60 min) som foregår over Zoom. Vores samtale bliver optaget, og du modtager optagelsen bagefter, så du altid kan gå tilbage og høre, hvad vi talte om.
 • 1 VIP dag - jeps, vi mødes i virkeligheden. Her tager vi bl.a. hul på emnet om den universelle "rigtig" og "forkert", hvilken magt dit Ego egentlig har over dig, og hvad der skal til for at du kan mærke selvværd, indre ro og balance, og arbejdsglæde.
 • Løbende sparring og feedback under hele forløbet på spørgsmål og tvivls-situationer, som opstår for dig imellem vores samtaler - via mail eller korte telefonsamtaler.
 • Din personlige SuccesJournal, hvor du kan skabe overblik over alle dine læringer om fx dine styrker og værdier
 • Online-kit med alle dine øvelser, lydfiler, optagelser af vores samtaler osv. Her har du 24/7 adgang til det hele – også efter forløbet

Din investering: 21.500,-
Du kan betale det hele i 1 rate, eller i 4 rater af 5.375,-

Hvis du har brug for en anden finansiering eller form, så kontakt mig.

Book en gratis afklarende snak på 30 min.
Her finder vi sammen ud af, om jeg er den rette til at hjælpe dig.

     CVR: 40613927 | trine@sensitivelife.dk | Tlf: 26296702
Privatlivspolitik   Forretningsbetingelser